Profile
Join date: Apr 30, 2022
About

Bugsweep הוקמה בשנת 2006 על-ידי מומחים ישראלים בעלי ידע ונסיון רב שנים בגופים ממלכתיים ופרטיים במטרה, לספק שירותי בדיקה כנגד האזנה (TSCM) ומניעת ריגול טכני ברמה הטכנולוגית ושירותית הגבוהה ביותר שניתן לקבל בארץ ובעולם לגופים אזרחיים ופרטיים המעוניינים למנוע כנגדם ריגול ולהגן על נכסי המידע שברשותם.


Contact Details


Office address: Begin Road 156 Tel Aviv, Israel


Telephone: 050-8688169


Email: aviv@bugsweep.co.il, amir@bugsweep.co.il


Website: https://bugsweep.co.il/

bugsweep4
More actions