Profile

Join date: Dec 30, 2021

About

Nhà Máy Hadra - Chuyên Sản Xuất Và Cung Cấp Vật Tư Tủ Điện, Thang Máng Cáp, Tủ Rack, Cửa Chống Cháy, Ống Gió, Gia Công Cơ Khí

Website: https://hadra.com.vn/ https://twitter.com/hadracomvn

https://www.pinterest.com/hadracomvn/_saved/

https://www.flickr.com/people/194654737@N05/

https://www.youtube.com/channel/UCHGavXxW_V1ickxWTDKH-Zw/about

https://www.behance.net/hadracomvn

GG map: https://goo.gl/maps/Yi1aBipjFENYHNC2A


Hotline: 0983 898 192

Địa chỉ: Số Nhà 28, Phố Huyện, Quốc Oai , Hà Nội.

Email: phuclong.268@gmail.com

Hashtag: #HaDra #hadracomvn #nhamayhadra #tudien #thangmaycap #onggio #cuachongchay #giacongcokhi /g/11h263l5t_

Hadra Nhà Máy

More actions